Home








Voss Musikklag



Voss Musikklag er eit amatørkorps med janitsjarbesetning.

Voss Musikklag har speleoppdrag i lokalmiljøet,

deltek på konsertar saman med andre korps

og har ved nokre høve vore med på konkurransar.


Me har øving 1 gong i veka, onsdag fra kl 18.30 - 21.00

Øvingane er i kantina på Voss Ungdomsskule






Info om kva me driv med,


øvingstider osv


finn De under linkene til venstre


Ynskjer De kontakt med korpset,


kan De senda e - post til


post@vml.no



postadr : Voss Musikklag

boks 315

5702 Voss



Heimesidesnikkar er Martin Kyte,

kommentarer kan sendast til

martkyte@online.no



 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.


FOLLOW US

Facebook